Chickpeas with Olive oil

Chickpeas with Olive oil

115,00

Chickpeas – Lemon – Garlic – organic Olive oil – Parsley – Tomato